«شهره سلطانی» درکنار پدرجانش/ عکس

شهره سلطانی این عکس را منتشر کرد.