خط و نشان گردان قدس برای رژیم صهیونیستی

به گزارش افکارنیوز،

گردان قدس شاخه نظامیجنبش جهاد اسلامی فلسطین با انتشار ویدئویی رژیم صهیونیستی را تهدید کرد.

محورهای این ویدئو بدین شرح است: 

– همه صهیونیستهای همجوار نوار غزه در خطر هستند. 

– اسرائیل خود را قدرت برتر منطقه می داند اما گروههای مقاومت کاری خواهند کرد که قدرتی برای این رژیم نماند و در معادلات منطقه ای و جهانی به حساب نیاید. 

– نمی توانیم استمرار محاصره نوار غزه را تحمل کنیم. 

– اگر هزار بار در میدان جنگ کشته شویم بهتر از این است که شاهد مرگ کودکانمان از گرسنگی باشیم. 

– امنیت اسرائیلی ها را در همه شهرها به خطر می اندازیم.