مظنه آپارتمان در منطقه پاسداران

آنچه در زیر می‌آید جدول معاملات انجام شده آپارتمان در پاسداران تهران طی اردیبهشت ماه ۹۸ می‌باشد.