نرخ قطعی آپارتمان در منطقه 17 تهران

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه ۱۷ تهران طی اردیبهشت ماه ۹۸ است.