ستاره آبی پوشان بدون بازی خداحافظی می‌رود

مهاجم جوان استقلال در دیدار با العین امارات نیز در لیست تیمش حضور نخواهد داشت.