شوخی هاشمی با امانی؛ تذکر ندهید غم ما را می‌گیرد

به گزارش افکارنیوز،

در جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران شهربانو امانی پیش از آغاز جلسه علنی در تذکری آئین نامه‌ای قراردادن گزارش خزانه دار به عنوان دومین دستور جلسه را برخلاف آئین نامه شورا دانست.

هاشمی خطاب به وی گفت: اگر شما تذکر آئین نامه‌ای ندهید غم ما را می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در جلسه امروز ادامه بررسی اساسنامه شورایاریها باید در دستور کار قرار می‌گرفت و گزارش خزانه دار براساس تمایل اعضا باید به صورت ماهیانه در صحن ارائه شود، گفت: این گزارش‌ها مانند نطق پیش از دستور است و آن را دستور جلسه ندانید بلکه نطق پیش از دستور فرض کنید.

وی با بیان اینکه می‌توان در جلسه هم اندیشی بررسی گزارش خزانه دار را مورد بررسی قرار داد گفت: پیشنهاد بررسی این گزارشات هر شش ماه یک بار در جلسه هم اندیشی در دستور کار قرار خواهد گرفت.