سوانح ترافیکی، سومین عامل مرگ انسان ها

به گزارش افکارنیوز،

 در این همایش  اکبر اسلامی رییس دانشکده بهداشت و ایمنی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با بیان اینکه سوانح ترافیکی در جهان جایگاه سوم مرگ انسانها را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: مرگ روزی ۳هزار نفر در دنیا به واسطه افزوده شدن تقاضا به تردد عدد قابل توجهی است.

حمید سوری رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها با بیان اینکه حدود ۶.۵درصد از کل درآمد ناخالص در ایران صرف سوانح ترافیکی می شود.

وی ادامه داد:۲۵درصد از کسانی که تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد بازماندگان قربانیان سوانح ترافیکی هستند.

سوری بیان داشت:بر اساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی نشان داده می شود سوانح ترافیکی روند روبه افزایش دارد.

رئیس مرکز تحقیقات ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها با اشاره به اینکه سالانه حدود ۱۶هزار نفر در سوانح جاده ای و ترافیکی کشته  می‌شوند ،افزود:بیشترین سن آسیب دیدگی در کشور مربوط به سن ۵تا ۲۹سالگی است.

وی  با بیان اینکه ۷۵درصد جمعیت کشور شهری هستند،بیان داشت:تعداد خودروهای ما از ۷.۶میلیون خودرو به ۲۱.۷میلیون خودرو رسیده است.