چهره «فردوسی پور» شکسته تر از همیشه/ عکس

مهدی علیاری با انتشار این عکس نوشت: باز هم عادل و کیک تولدش …