فحاشی‌ها صدای« شیلا خداداد» را درآورد/ عکس

شیلا خداداد این عکس نوشته را در واکنش به فحاشی‌ها منتشر کرد.