اروپا در مقابل آمریکا توان و اختیار لازم را ندارد

به گزارش افکارنیوز،

علاءالدین بروجردی، تصریح کرد:اگر اروپایی ها توان عمل به تعهدات خود را در برجام ندارند نباید انتظار داشته باشند جمهوری اسلامی در جاده ای یکطرفه گام بردارد و برجام را مستقل از سایر طرف ها اجرا کند.

اخبار سیاسی-​ وی افزود:انتظارات اروپایی ها از ایران کاملا بیهوده و بی پایه است و باید بدانند اگر همانطور که در یکسال اخیر عمل کرده اند عمل کنند ما گام های بعدی کاهش تعهدات برجامی را محکم بر خواهیم داشت ومنتظر وقت کشی اروپایی – آمریکایی نمی مانیم.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد:اروپایی ها مستقل از آمریکا نیستند و اقدامات آنها چیزی است که توسط آمریکا دیکته شده و به همین دلیل است کشوری قدرتنمد و پیشرفته مثل آلمان لغو تحریم ها برای ادامه مذاکرات را بی اساس و غیر منطقی میخواند و انها بدانند اگر جرات اعمال سیاست های خود رات ندارند ما این جرات را داریم و بر اساس مصلحت و حکمت هر اقدامی لازم باشد انجام می دهیم.