برداشت سنتی خوشه‌های طلا در کرمان/ گزارش تصویری

برداشت گندم از مزارع روستای دهزیار استان کرمان به طریق سنتی و با داس انجام می‌شود و زمین داران هر منطقه به کمک خانواده خود و استفاده از نیروی انسانی اقدام به برداشت گندم می‌کنند.کد خبر:
892916