عکس دیده نشده «رضا شفیعی جم» درکنار خواهرش

رضا شفیعی جم با انتشار این عکس نوشت:
من وخواهرم که امروز برای عکاسی پشت صحنه اومد.