اگر ترامپ رئیس‌جمهور نبود، چه اتفاقی برای او می افتاد

به گزارش افکارنیوز،

بیش از ۴۵۰ نفر از قضات و کارکنان سابق آمریکا با انشتار بیانیه ای اعلام کردند: اگر ترامپ رئیس جمهور نبود، تحت پیگرد قرار می گرفت.

در بیانیه مشترک افراد مذکور در این باره آمده است: نتایج گزارش رابرت مولر دادستان ویژه تحقیق درباره دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ آمریکا، پیگردهای قضایی علیه ترامپ را به اتهام جلوگیری از اجرای عدالت در صورتی که او رئیس جمهور نبود، توجیه می کرد.

در بخش دیگری از این بیانیه ابطال تصمیم ویلیام بار وزیر دادگستری این کشور مبنی بر ناکافی بودن شواهد رابرت مولر در خصوص ارتکاب جُرم توسط ترامپ درخواست شده است.