عکسی که سمانه پاکدل، به مناسبت شروع ماه رمضان منتشر کرد/ عکس

به گزارش افکارنیوز،

سمانه پاکدل با انتشار این عکس نوشت:

به روزگار شیرین رفاقت سفره خنده بگسترید و نان شادمانى قسمت کنید.

به شبنم ،این بهانه هاى کوچک است که در دل، سپیده مى دمد و جان تازه مى شود.

دوستاى عزیزم ماه رمضان بر شما و خانواده هاى عزیزتون مبارک براى من و هادى ام دعا کنید.

 

سمانه پاکدل