ژست یهویی محسن یگانه و دخترخانمش/ عکس

محسن یگانه با انتشار این عکس نوشت: ژست یهویی خانوم نگاه.