برای خرید آپارتمان در تهرانپارس چقدر باید پرداخت کرد؟

برای خرید یک آپارتمان ۷۰ متری در منطقه تهرانپارس باید ۹۳۰ میلیون تومان پرداخت کرد.