ظاهر عجیب و غریب «آناهیتا درگاهی» /عکس

آناهیتا درگاهی با انتشار این عکس نوشت:
حتی اگه کل دنیا بهت میگه کنار بکش،این وظیفه توئه که مثل درخت استوار بایستی
توی چشماشون نگاه کنی و بگی:نه،تو کنار بکش!