تشکیل کارگروه ویژه نظارت بر بازار در ماه مبارک رمضان

به گزارش افکارنیوز،

کارگروه ویژه ماه مبارک رمضان با حضور رییس سازمان بسیج اصناف کشور، رییس اتاق اصناف تهران و رؤسای اتحادیه های لبنیات، سوپرمارکت، بنکداران موادغذایی، خواربار ومرغ و ماهی برگزار شد.

عضو هیأت عالی نظارت ضمن تأکیدبر لزوم توجه به اقشارمختلف جامعه به ویژه قشرآسیب پذیر درماه مبارک رمضان گفت: این کارگروه به صورت مرتب درطول ماه مبارک بایدتشکیل شده وموضوعات مربوط به گرانی و یا گرانفروشی تفکیک شده و چنانچه منشأ آن خارج از شبکه توزیع اصناف است،گزارش شده وچنانچه منشأ آن در داخل اصناف و برخی واحدهای صنفی است، روسای اتحادیه ها واتاق اصناف موظف به نظارت و برخورد با متخلفین هستند.

حسن پور خواست که چهارشنبه هرهفته گزارش جمع بندی شده کارگروه ماه رمضان به بسیچ اصناف کشور ارسال گردد. 

وی همچنین پیش بینی و رصد بازار را از دیگر وظایف این کارگروه برشمرد و خواست که جلسات کارگروه همراه بادستورکارمشخص برگزار شده و سامانه ای به منظور پیش بینی وضعیت بازار و کالاهای مورد نیاز مردم، به همراه ارائه راهکار، در اتاق اصناف فعال گردد و گزارش آن به مبادی ذیربط و بسیج اصناف کشور ارسال گردد.

وی خواستار برخورد قاطع اتاق اصناف و رؤسای اتحادیه ها با مقوله احتکار شد و آنرا یکی از وظایف اتاقها و اتحادیه ها دانست.

عضو هیأت عالی نظارت ضمن تأکید بر تشدید بازرسی ها در ماه مبارک رمضان و راه اندازی گشتهای نامحسوس، از آمادگی بسیج برای تأمین بازرسان افتخاری خبرداد.

وی خبررسانی صحیح و جوابگو بودن رؤسای اتحادیه ها به افکارعمومی را لازم دانست وگفت: باید اعتماد مردم به کسبه محترم افزایش یابد. 

درپایان وی ازهمه اتاقهای اصناف سراسر کشور خواست ظرف 24ساعت آینده نسبت به راه اندازی کارگروه مشابه با حضوربسیج اصناف اقدام نمایند.