حناچی با تاکسی به جلسه رفت!/ عکس

جلسه شورای شهر تهران صبح امروز با حضور پیروز حناچی شهردار تهران برگزار شد.