تعدیل قیمت مسکن با فروش اموال مازاد بانک ها

به گزارش افکارنیوز،

 معصومه آقاپور علیشاهی عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اولتیماتوم وزارت اقتصاد برای فروش اموال مازاد بانک ها تا پایان سال 98، گفت: درآمد حاصل از اموال مازاد بانک ها پس از فروش به خزانه داری کل کشور واریز می شود و در بانک های خصوصی نیز صرف بهبود کفایت سرمایه می شود.

اخبار اقتصادی- نماینده مردم شبستر در مجلس شورای اسلامی، در تشریح مزایای فروش اموال مازاد بانک ها، افزود: در شرایط فعلی که کشور دچار بحران اقتصادی شده است، فروش این اموال سبب می شود که بخش خصوصی بیشتر وارد فعالیت های اقتصادی شده و جریان نقدینگی در کشور فعال شود.

سرمایه های منجمد بانکی با فروش اموال مازاد به سرمایه های جاری تبدیل می شود

وی ادامه داد: با توجه به افزایش بی رویه قیمت مسکن، فروش اموال مازاد می تواند تعدیلی در قیمت این حوزه در شهرهای بزرگ داشته باشد.

اخذ جریمه 28 درصدی مالیاتی اهرم قوی است برای الزام بانک ها به فروش اموال مازاد دیده شده است

آقاپور با بیان اینکه تبدیل اموال مازاد بانک ها به سرمایه توان تسهیلات دهی آنها را افزایش می دهد، تاکید کرد: سرمایه های منجمد بانکی با فروش اموال مازاد به سرمایه های جاری تبدیل می شود که این موضوع در بهبود وضعیت بانک ها کمک می کند.

فروش اموال مازاد بانک ها در بودجه سال 98 به عنوان درآمد دیده شده است

وی افزود: امسال موضوع فروش اموال مازاد بانک ها 100 درصد اجرایی می شود، چراکه از سوی دولت به تمامی بانک ها ابلاغ شده است.

عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه  فروش اموال مازاد بانک ها در بودجه سال 98 به عنوان درآمد دیده شده است، تصریح کرد: اخذ جریمه 28 درصدی مالیاتی اهرم قوی برای الزام بانک ها به فروش اموال مازاد است.