ساخت و ساز بالای ابرها/ عکس

یک تصویر هوایی از مرکز شهر هائیتی چینگدائو در استان شاندونگ، چین که در حال ساخت است.