بررسی پیش نویس لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی»

به گزارش افکارنیوز،

پیش‌نویس لایحه «قانون نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی»؛‌ پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس جمهور با تمرکز بر مدیریت تعارض منافع و اعلام موقعیت هایی که به این امر منجر می شود با رویکردی پیشگیرانه و نه جرم انگارانه، ‌ سیر مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت دنبال می کند.

در هشتمین جلسه رسیدگی به این موضوع، ضمن بررسی، اصلاح و تصویب مواد ۲۸ تا ۳۰، ادامه روند به جلسه آتی موکول شد.

گفتنی است جلسه اصلی کمیسیون لوایح به ریاست علیرضا آوایی وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور،‌ حسینعلی امیری معاون امور مجلس رئیس جمهور،‌ حسن مرادی دبیر کمیسیون و نمایندگان وزارت‌خانه های دادگستری، ‌امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور روز شنبه ۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.